Cara Kerja

Daftarkan diri anda terlebih dahulu untuk mengajukan Pembiayaan atau menjadi Penyedia dana.
Tentukan pilihan untuk mengajukan Pembiayaan atau menjadi Penyedia dana.
Jika anda memilih untuk mengajukan Pembiayaan, maka silakan pilih produk pembiayaan kami.
Jika anda memilih untuk memberikan Pendanaan, maka silakan pilih project untuk anda danai.
Isi data-data anda pada form yang kami sediakan.
Setelah data-data anda dikirim kepada kami, maka kami akan melakukan proses verifikasi terhadap data-data anda.
Tunggu sampai project terdanai 100% dengan batas waktu 7 hari.
Setelah dana terkumpul 100%, pemohon pembiayaan diharuskan menandatangani akad perjanjian dengan pihak Danakoo.
Pemohon pembiayaan diharuskan upload bukti pemesanan/pembelian barang.
Setelah semua proses selesai maka dana akan segera dicairkan kepada pemohon pembiayaan.
WhatsApp